LHD® Släckdurk för transformatorstationer

Släcker oljebranden på några sekunder

LHD® Släckdurk för transformatorstationer

LHD® flamhämmande plåtraster till transformatorstationer

En transformatorstations främsta syfte är att garantera säker distribution av elkraft till elnätet. Transformatorolja som fattar eld i samband med ett transformatorhaveri är ett allvarligt problem eftersom elden kan orsaka omfattande skador på omgivningen, miljön, människor och kraftstationen. Med tanke på risken att en olycka inträffar är utformningen av transformatorstationen kritisk. För att klara ett oljeläckage placeras transformatorer ofta ovanför en betonggrop (transformatorgrop) stor nog att kunna samla upp all läckande olja. För detta ändamål måste gropen ha en storlek som motsvarar transformatorns oljevolym plus eventuell nederbörd. 

Högsta säkerhet för oljefyllda transformatorer

Transformatorstationer är utformade på olika sätt, även om kraven och kriterierna ser likadana ut. Vissa stationer har stenar med gallerdurk undertill, eftersom detta begränsar syretillförseln. Kapacitetskravet är dock detsamma och därför måste gropen vara tillräckligt stor för att rymma 300 mm sten utöver oljan och vattnet. Denna variant gör gropen svåråtkomlig vid inspektioner och underhåll. Andra använder lösa paneler i gropen, en lösning som innebär betydligt längre installationstid och fler jordpunkter.

För att säkerställa högsta säkerhet har PcP utformat en kostnadseffektiv lösning som kräver minimalt med underhåll. Dessutom behöver inte oljegropen ha lika stor volym, vilket sparar pengar. PcP:s LHD® Släckdurk svetsas ihop för att minimera luftflödet och har utmärkt dränering (600 liter olja per m² och minut), vilket säkerställer att eventuella lågor släcks. Släckdurken är dessutom lätt att byta ut. Varje projekt skräddarsys och är noggrant anpassat för att uppfylla dina säkerhetskrav och önskemål.

Enkla, säkra och kostnadseffektiva LHD® lösningar

Vi levererar allt som krävs vid installationen inklusive balkar, vinkelstål och expanderbult för fastsättning i betongen. Durken är förberedd med jordpunkter och tillverkas efter ritning. Varje durk är märkt med positionsnummer vilket gör installationen enkel.

Vi dimensioner durken efter förutsättningarna som råder och de krav som finns. Med en mycket hög halksäkerhet och lastkapacitet är LHD® utformad för att säkerställa maximal trygghet för de som arbetar på transformatorstationen.

Tillverkade i Danmark och 100 % återvinningsbara

Att utveckla säkra brandskyddslösningar är en av våra kärnkompetenser. Sedan slutet av 1980-talet har PcP utvecklat och tillverkat lösningar för användning inom offshore, olja och gas. LHD används där både halksäkerhet och flamhämmande egenskaper krävs bland annat som värmesköld på oljeriggar. PcP:s produkter och lösningar är miljövänliga, hållbara och tillverkade av 100 % återvinningsbart material.

Testad av RISE

PcP:s LHD® är en stansad durk som har utformats med det exakta antal hål (< 5 % luftflöde) som krävs för att släcka branden och dränera läckande olja på samma gång. Durkens brandsläckande och oljedränerande egenskaper har testats av det svenska forskningsinstitutet RISE. Vid testet så släcktes elden helt på endast några sekunder.

Fördelar

  • Minimalt underhåll

  • Enkla att installera

  • Maximal säkerhet

  • Utmärkt förhållande mellan hållfasthet och vikt

  • Aluminium, stål och rostfritt stål

  • Släcker oljebränder

IMG 5605

Skräddarsydd lösning?

Letar du efter en flexibel partner som kan leverera en skräddarsydd lösning till din transformatorstation? Våra specialister har ett nära samarbete med kunderna för att tillsammans hitta bästa möjliga lösning. Kontakta oss så hjälper vi dig.