Hälsa och arbetsmiljö

Säkerhet är införlivat i allt vi gör.

Health and Safety Environement at PcP

PcP - En säker miljö för alla

Säkerhet och hållbarhet är avgörande för oss. På PcP är säkerheten införlivad i allt vi gör. Säkerhet införlivas i vårt sätt att arbeta med fokus på säkerhet och hållbarhet:

  • Hållbart – Vi bryr oss om miljön, och arbetar för att öka hållbarheten i våra säkerhetslösningar. 
  • Säkert – Säkerheten kommer alltid först.

Miljöpolitik

PcP har en systematisk övervakning och hantering av miljöaspekter i bolaget för att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Detta kommer att ske genom den etablerade miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade miljömålen som beslutats. Miljöarbetet är en ingående kunskap om den betydande miljöpåverkan i bolaget, så det kan avgöras en lämplig prioritet i förhållande till målen. Ramen för miljöarbetet bestäms av tillämpliga lagkrav och andra krav som företaget har. Stödjande av miljöarbetet är den struktur som är uppbyggd för uppföljning, planering och hantering av de olika områden och processer där den betydande miljöpåverkan uppstår.

Arbetsmiljöpolitik

PcP kommer att säkerställa att alla verksamheter som rör produktion och administration planeras och genomförs, med hänsyn till den enskilt anställde, i den arbetsmiljö och omgivning i vilken den utförs. Ledningen kommer att arbeta för att se till att arbetsmiljön är dynamisk, så att ansträngningen optimeras och användningen av resurser är optimal. Alla aktiviteter i PcP skall alltid ske i enlighet med gällande lagstiftning och de av företaget beslutade riktlinjer för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.