Certifieringar och kvalitetsledning

PcP säkerställer att våra produkter och lösningar håller hög kvalitet, från början till slut.

PcP tar alltid fullt ansvar för kvaliteten på våra produkter och lösningar. Från design till tillverkning strävar vi alltid efter att leverera tillförlitliga kvalitetsprodukter. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att kraven uppfylls för våra kunder. För oss är kvalitet och säkerhet viktigast.

IMG 5697

Ladda ner certifieringar 

PcP är certifierat enligt ISO 9001:2015, EN 1090-1:2009 +A1:2012 och ISO 3834-2:2006 för att se till att vi uppfyller kundernas, myndigheters och våra egna krav och förväntningar på våra produkter. Svetsarbetena utförs enligt utförandeklass 2 (EXC2) i både stål, rostfritt stål och aluminium. Vi uppfyller kraven för CE-certifieringar.