Sälj- och leveransbestämmelser

IMG 5843

Sälj- och leveransbestämmelser

OFFERT
Om inte annat uttryckligen anges, är inte något erbjudande bindande för oss i mer än 30 dagar och i övrigt med förbehåll för eventuella ändringar i de underliggande råvarupriserna. För beställningar av större eller mindre kvantiteter än vad som erbjuds, förbehåller vi oss rätten att ändra priset och leveranstiden. När det gäller ritningar, specifikationer, prover och liknande i samband med erbjudandet ska detta förbli vår egendom. Sådant material får inte på något sätt missbrukas eller avslöjas för tredje person och måste returneras till oss om erbjudandet inte accepteras.

ORDER
Om inte annat anges, noteras att alla order har till för dagen aktuella priser och leveransvillkor, med förbehåll force majeure eller andra omständigheter som vi inte har någon kontroll över. Leverans-och betalningsvillkor anges i orderbekräftelsen/fakturan. Priserna är exkl. moms. Nationella skatter. Avgift om order avbryts eller inte fullföljs efter konstruktionsritning är 10 % av ordervärde.

LEVERANS OCH FÖRSÄNDELSE
Om inte särskilda fraktsätt är överenskommet, kommer leveransen att ske på det sätt som vi finner mest lämpligt. Vid felaktiga leveranser som inte omfattas av punkten. 6, accepterar vi inget ansvar för utebliven vinst eller andra indirekta förluster.

REKLAMATION
Reklamation om fel eller brister i utförandet av en order måste göras inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. Med tanke på reklamationens natur returneras ingen produkt utan vårt medgivande. Vi har inget ansvar för utebliven vinst eller annan indirekt skada till följd av otillräcklig leverans.

PRODUKTANSVAR
Orsakar en vara av oss levererade skada på person eller egendom, är vi bara ansvariga om det kan bevisas att skadan orsakats av fel eller försummelser gjorda av oss. Vi är inte ansvariga för utebliven vinst eller andra indirekta förluster. Vårt ansvar för skada på egendom kan inte överstiga SEK 1 000 000.

FORCE MAJEURE
PcP är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar PcP’s fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad. Vi förbehåller oss ansvaret för force majeure av något slag när det sker efter ingåendet och resultatet i leveransförseningar eller hindrar fullgörandet av avtalet.

JURIDISK TVIST
Tvist med anledning av avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Göteborgs Handelskammares Skiljedomsinstitut. Om det omtvistade beloppet inte överstiger en miljon kronor ska tvisten avgöras enligt skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande. Om parterna inte kommer överens ska skiljeförfarandet äga rum i Göteborg.

UTFÖRANDE
Aluminium svetsas enl. utförandeklass 1 (EXC 1) och stål / rostfritt svetsas enl. utförandeklass 2 ­(EXC 2), om inget annat anges.

BETALNING
Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad på­minnelseavgift på 60 SEK, samt dröjsmålsränta 18 % per år.

FAKTURA
Om inget annat är överenskommet, tillkommer kostnad för frakt och pall på fakturan..

UTVIDGADE GARANTIER I SÄRSKILDA FALL