CSR og forretningsetikk

PcP utvikler kjernevirksomheten og løser utfordringer på en lønnsom og samfunnsansvarlig måte

PcP Business Ethics and CSR

Selskapets samfunnsansvar og forretningsprinsipper

PcP Corporation driver sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene i UN Global Compact.

PcP Corporation har virksomhet i nøkkelmarkeder over hele området. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre at vi utfører virksomheten vår på en ansvarlig måte. PcPs tilnærming er basert på forutsetningene at kultur, praksis, etikk og moralske normer varierer fra land til land.

Til tross for variasjonene, er våre handlinger og forretningspraksis alltid basert på PcPs måte å arbeide på. PcP driver sin virksomhet i tråd FNs ti prinsipper i UN Global Compact, og siden 2015 har PcPs retningslinjer for samfunnsansvar vært formelt uttrykt, og de revideres årlig av styret.

Hos PcP Corporation arbeider vi kontinuerlig for å forbedre miljøarbeidet vårt og fremme større ansvar ved å samarbeide med lokale myndigheter.

– For oss er samfunnsansvaret helt avgjørende for vår måte å arbeide på.

IMG 5932

Last ned PcP CSR Policy