Sikkerhet & Arbejdsmiljø

Sikkerhet er innlemmet i alt vi gjør...

Sundhed og Arbejdsmiljø i PcP

Et trygt arbeidsmiljø for alle i PcP

Sikkerhet og bærekraft er avgjørende for oss. Hos PcP er sikkerhet innlemmet i alt vi gjør. Sikkerhet er innlemmet i vår måte å arbeide på og med følgende fokus på sikkerhet og bærekraft:

  • Sikker – Sikkerhet kommer alltid først.
  • Respektfullt – Vi respekterer den enkelte ved å ha en inkluderende arbeidsplass uten diskriminering

Miljøpolitikk

PcP ønsker gjennom systematisk overvåking og styring av miljøforholdene på virksomheten å forbedre miljøprestasjonene sine kontinuerlig. Dette vil skje ved hjelp av den fastlagt miljøpolicyen og de målsetningene og målene som besluttes. Grunnlaget for miljøarbeidet er grundig kjennskap til de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, slik at det kan tas hensiktsmessige prioriteringsbeslutninger i forhold til målsetninger og mål. Rammene for miljøarbeidet fastsettes gjennom relevante lovmessige krav og andre krav som virksomheten slutter seg til overfor kunder, samt kvalitetskrav til de fremstilte produktene. Støtte til miljøarbeidet finnes i den strukturen som skapes for å overvåke, planlegge og styre de forskjellige områdene og prosessene der det finnes vesentlige miljøpåvirkninger.

Arbeidsmiljøpolitikk

PcP vil sikre at samtlige aktiviteter i produksjonen og administrasjonen planlegges og utføres på en måte som tar hensyn til den enkelte ansatte, arbeidsmiljøet og omgivelsene der de utføres. Ledelsen vil arbeide for at arbeidsmiljøet er dynamisk, slik at innsatsen optimeres og ressursene utnyttes best mulig, så langt det er teknisk og økonomisk mulig. Alle aktiviteter i PcP skal til enhver tid utføres i overensstemmelse med relevant lovgivning og de retningslinjene for opprettholdelse av et sikkert og sunt arbeidsmiljø som gjelder for virksomheten.