CSR og forretningsetik

PCP udvikler sin kerneforretning og sine udfordringer på en rentabel og socialt ansvarlig måde

PcP Business Ethics and CSR

Virksomhedernes sociale ansvar og forretningsprincipper

PCP Corporation opererer i henhold til de 10 principper i FN's Global Compact.

PcP Corporation er repræsenteret på nøglemarkeder over hele Europa og har forpligtet sig til at følge CSR, og arbejder derfor hele tiden på at sikre, at vores aktiviteter udføres ansvarligt. PcP's forretningstilgang er baseret på antagelsen om, at kultur, praksis, etik og moralske normer er forskellig fra land til land.

På trods af forskellene er vores handlinger og forretningspraksis altid baseret på PcP's måde at arbejde på. PcP opererer i overensstemmelse med FN's Global Compact-initiativ, og siden 2015 er CSR-politikken for PcP blevet udtrykt formelt og gennemgås hvert år af koncernens bestyrelse.

Hos PCP Corporation bestræber vi os på løbende at forbedre vores miljømæssige indsats for at reducere vores påvirkning og fremme et øget ansvar ved at arbejde med lokale myndigheders politikker.

- For os er virksomhedernes sociale ansvar en væsentlig del af vores måde at arbejde på.

IMG 5932