Sikkerhed & Arbejdsmiljø

Sikkerhed er indarbejdet i alt hvad vi gør...

Sundhed og Arbejdsmiljø i PcP

Et sikkert arbejdsmiljø for alle i PcP

Sikkerhed og bæredygtighed er afgørende for os. Hos PcP er sikkerhed indarbejdet i alt, hvad vi gør. Sikkerhed er indarbejdet i vores måde at arbejde på og med følgende fokus på sikkerhed og bæredygtighed:

  • Sikkert – Sikkerheden kommer altid i første række.
  • Respektfuldt – Vi respekterer den enkelte ved at have en rummelig arbejdsplads uden forskelsbehandling

Miljøpolitik

PcP ønsker med en systematisk overvågning og styring af miljøforholdene på virksomheden løbende at forbedre sin miljøpræstation. Dette vil ske ved hjælp af den fastlagte miljøpolitik og de målsætninger og mål, der besluttes. Grundlaget for miljøarbejdet er et grundigt kendskab til de væsentlige miljøpåvirkninger i virksomheden, så der kan besluttes en hensigtsmæssig prioritering i forhold til målsætninger og mål. Rammerne for miljøarbejdet bestemmes af de relevante lovmæssige krav og de øvrige krav, som virksomheden måtte tilslutte sig i forhold til kunder og kvalitetskrav til de fremstillede produkter. Støttende for miljøarbejdet er den struktur, der opbygges til overvågning, planlægning og styring af de forskellige områder og processer, hvor de væsentlige miljøpåvirkninger forekommer.

Arbejdsmiljøpolitik

PcP vil sikre, at samtlige aktiviteter i produktion og administration planlægges og udføres under hensyntagen til den enkelte ansatte, arbejdsmiljøet og omgivelserne, hvori de udføres. Ledelsen vil arbejde for, at arbejdsmiljøet er dynamisk, så indsatsen optimeres og ressourcerne udnyttes bedst muligt i den udstrækning, det er teknisk og økonomisk muligt. Alle aktiviteter på PcP skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning samt de for virksomheden besluttede retningslinjer for opretholdelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.