Verkoop- en leveringsvoorwaarden

IMG 5843

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Offerte
Tenzij expliciet anders beschreven, zijn onze offertes 30 dagen geldig en afhankelijk van de huidige loon en materiaalkosten, mocht in één dezer factoren een wijziging ontstaan, dan behouden wij het recht voor om onze prijzen overeenkomstig te herzien. Tevens geldt dat, indien de hoeveelheid van de bestelling afwijkt van de hoeveelheid in de offerte, we ons ook dan het recht voorbehouden de prijzen en de afleverdatum te wijzigen. Tenzij expliciet anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening en reclames worden slechts dan in behandeling genomen als zij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen bij ons worden aangemeld.

Metaalunievoorwaarden
Voor De overige niet hierboven genoemde zaken gelden de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (METAALUNIEVOORWAARDEN) die zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.