Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Veiligheid zit in ons DNA...

Veilige en gezonde omgeving bij PcP

Een veilige omgeving voor iedereen

Veiligheid en duurzaamheid zijn voor ons van vitaal belang. Bij PcP is veiligheid geïntegreerd in alles wat we doen. Veiligheid is verwerkt in onze manier van werken met de volgende focus op veiligheid en duurzaamheid:

Duurzaam - We geven om het milieu en werken aan het verduurzamen van onze veiligheidsoplossingen. 

Veilig - Veiligheid staat altijd voorop.

Milieubeleid

Door middel van systematische monitoring en beheer van de milieuomstandigheden wil PcP onze milieuprestaties voortdurend verbeteren. Dit gebeurt volgens ons overeengekomen beleid en doelstellingen. De basis voor het milieubeleid is een gedegen kennis van belangrijke milieueffecten binnen het bedrijf, zodat een redelijke prioritering van de doelstellingen kan worden bepaald. Het milieukader wordt bepaald door wettelijke- en andere eisen, die het bedrijf erkent als het gaat om klanten en productkwaliteit. Het milieubeleid wordt ondersteund door de kennis die wordt opgedaan door het monitoren, plannen en beheren van de gebieden waar de significante effecten zich voordoen.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Bij PcP zorgen we ervoor dat alle activiteiten in de productie en administratie worden gepland en uitgevoerd, rekening houdend met de individuele medewerkers en hun werkomgeving. Het bedrijfsmanagement wil een dynamische werkomgeving waarin middelen optimaal worden benut binnen de technische en economische mogelijkheden.

Alle activiteiten bij PcP moeten voldoen aan de relevante wetgeving voor het bepalen van richtlijnen voor een veilige en gezonde werkomgeving.