MVO en bedrijfsethiek

PcP ontwikkelt zijn kernactiviteiten en uitdagingen op een winstgevende en maatschappelijk verantwoorde manier

PcP Business Ethics and CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zakelijke principes

PcP Corporation werkt volgens de tien principes van het VN Global Compact.

PcP Corporation is vertegenwoordigd op de belangrijkste markten over heel Europa en zet zich in voor duurzaam ondernemen. We streven er voortdurend naar om onze activiteiten op verantwoorde wijze uit te voeren. De zakelijk aanpak van PcP gaat uit van het idee dat cultuur, praktijk, ethiek en morele normen per land verschillen.

Ondanks de verschillen zijn onze acties en manier van werken altijd gebaseerd op de PcP Way of Working. PcP werkt in overeenstemming met het Global Compact-initiatief van de VN. Sinds 2015 wordt het MVO-beleid van PcP formeel gerapporteerd en jaarlijks beoordeeld door de raad van bestuur van de groep.

Bij PcP Corporation streven we er voortdurend naar om onze milieuprestaties te verbeteren om onze impact te verminderen. Daarnaast stimuleren we een grotere eigen verantwoordelijkheid door te werken met het beleid van de lokale overheden.

– Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een essentieel onderdeel van onze manier van werken.

IMG 5932

Download PcP MVO-beleid