Pressvetsad MESH™ gallerdurk till Waterplein Revaleiland Amsterdam

Waterplein MESH Grating Harbour Promanade 10

Skräddarsydd gallerdurk till trädäck

Waterplein Revaleiland Amsterdam-projektet byggdes av Knipscheer Infrastructuur BV, ett medelstort byggföretag specialiserat på infrastruktur.

Kriterierna

Som entreprenör var Knipscheers roll att anlägga ett nytt och modernt torg för allmänheten vid Waterplein Revaleiland. Projektet att bygga ett trädäck innebar utmaningar eftersom designkriterierna specificerade att den skulle passa in i den befintliga miljön. Hög säkerhet och modern design var de viktigaste kriterierna vid bygget av bryggan. Knipscheer valde PcP som partner för att leverera gallerdurk till trädäcket, med träplankor som installerades i gallerdurken för att skapa en rak linje längs konstruktionens hela bredd. Vid sådana här lösningar används ofta stålbalkar som underlag för träplankorna men då det krävs mycket stål för detta blir kostnaderna högre, varför man valde att använda sig av gallerdurk i detta projekt.

Lösningen

För att skapa det nya torget vid Amsterdam Waterplein Revaleiland, valde Knipscheer PcP som leverantör av 1400 kvadratmeter pressvetsad gallerdurk. Gallerdurken placerades upp och ner på en betongyta för att säkerställa träplankornas stabilitet.

Varje pressvetsad gallerdurk är skräddarsydd för att uppfylla de specifika måtten – maskstorlek 111x99 med 60 mm i höjd. Med pressvetsad gallerdurk finns inga begränsningar i maskvidden och därför var detta alternativ optimalt för just detta projekt.

Knipscheerlade lade sedan 28 mm tjocka lövträplankor i gallerdurken. Utmaningen här var att rita och tillverka maskstorlekar i en linje så att träplankorna i varje gallerdurk uppfyllde de visuella designkriterierna. Det skulle skulle se ut som att plankorna löpte längs hela bryggans bredd i en obruten linje.

Fördelar

Med hjälp av PcP:s pressvetsade gallerdurk kunde träplankorna installeras i en linje för att stödja formspråket. Gallerdurken håller ihop allt och är en tillförlitlig lösning.

  • Exakta mått och skräddarsydd maskstorlek

  • Enkel installation

  • Halkfri lösning

Img (1)

Skräddarsydd lösning?

Letar du efter en flexibel partner som kan leverera skräddarsydda lösningar till dina projekt? Våra specialister har ett nära samarbete med kunderna för att hitta bästa möjliga lösning. Kontakta oss så hjälper vi dig.